ผิวสวยกระจ่างใสด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติโปรโมชั่นประจำเดือนมากมาย ห้ามพลาด!ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อครบ 400 บาท (สุทธิ)TERMS AND CONDITIONS


บริษัท โยโกะ จำกัด ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซด์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองที่จะต้องระมัดระวังในการใช้ข้อมูลของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights) บริษัทขอแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหาใดๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมทั้งเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทเ ป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทโดยชอบทำตามกฏหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ กับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยที่ทางบริษัทไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การจำกัดความรับผิด ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบ และยอมรับว่า การใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องความเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสีย กำไร ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นๆ ทั้งที่จับต้องได้ และที่ไม่สามารถจับต้องได้ อันเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้บริการ การส่งต่อข้อมูล หรือการเข้ามาใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

บริษัท สยามโยโกะ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกเครื่องสำอางไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการและได้เพิ่มเป้าหมายทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย ประเทศทางตะวันออกกลางหลายประเทศ ฟิลิปปินส์ อังกฤษ และ อีกมากมายหลายประเทศ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์บริษัทที่เป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดได้แก่ เกลือนมขัดผิว ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทต้องการที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยการคงคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานอยู่เสมอ ใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และ ประกอบธุรกรรมการค้าอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ บริษัทยังมีความพร้อมที่จะขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้น เรายินดีต้อนรับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศที่พร้อมจะร่วมธุรกิจกับเราอย่างยั่งยืน


SITE MAP


PAYMENTดำเนินการชำระค่าสินค้า

Best Seller


ซื้อสินค้า 400 บาท บริการส่งฟรี

Featured Product


ซื้อสินค้า 400 บาท บริการส่งฟรี
All Products


News & Activityเรียนลูกค้าทุกท่าน ทาง Yoko Spa Milk Salt ขอเลื่อนกิจกรรมลุ้นรับ Iphone7 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางหน้า Page อีกครั้งค่ะ

Product image

SIAM YOKO

เข้าร่วมงาน Beauty World Middle East 2017

Product image

SIAM YOKO

เข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด MissteenFirst Step to
Flawless
Skin

Contact Us
CONTACT FORM